Acasă » CULTURAL » Educatie » Elevii care deranjează ora pot fi trimiși în altă sală sub supravegherea altui profesor. Noul regulament din școli și noul Statut al Elevului, puse în dezbatere de Ministerul Educației
pmp

Elevii care deranjează ora pot fi trimiși în altă sală sub supravegherea altui profesor. Noul regulament din școli și noul Statut al Elevului, puse în dezbatere de Ministerul Educației

Noul regulament de organizare și funcționare a școlilor și noul Statut al Elevului, puse în dezbatere publică de Ministerul Educației, vin cu câteva noutăți. În Statutul Elevului se arată că acei elevi care vor deranja orele pot fi trimiși într-o altă sală de clasă unde vor putea citi sau completa fișe de lucru, fiind supravegheați de alt profesor. Regulamentul de funcționare al școlilor prevede că directorul trebuie să asiste la orele fiecărui profesor din școală cel puțin o dată pe an. 

Noul regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) și noul Statut al Elevului trebuie adoptate în contextul în care noua lege a educației pentru învățământul preuniversitar a intrat în vigoare în septembrie 2023.

Noutăți din noul Statut al Elevului: elevii care deranjează ora pot fi trimiși să stea în altă clasă

În propunerea de Statut al Elevului se arată, la Articolul 14, Alineatul 2:

  • „În cazul elevilor care în timpul orei de curs manifestă comportamente care aduc prejudicii activității de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate decide ca aceștia să desfășoare activitate în școală, în timpul orei respective, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar, într-o sală din unitatea de învățământ stabilită pentru desfășurarea, de regulă, a unor activități de tipul: lectură suplimentară, completarea de fișe de lucru etc.
  • În acest caz va fi informat, în scris, părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului.
  • Prin excepție, elevii cu cerințe educaționale speciale sunt preluați pentru a desfășura activitate cu personal specializat”, conform actului pus în dezbatere de Ministerul Educației.

Elevii au dreptul să aibă planuri individualizate de învățare

Într-un alt articol din noul Statut al Elevului se menționează că elevii au „dreptul de a beneficia de planuri individualizate de învățare, în vederea atingerii potențialului maxim al acestora, conform prevederilor legale în vigoare”. Acest lucru este prevăzut și în legea învățământului preuniversitar, intrată în vigoare în septembrie anul trecut.

Mai mult, la finalul învățământului obligatoriu, elevilor li se va elibera și recomandare prin care se va preciza ce tip de facultate li s-ar potrivi, conform rezultatelor obținute de-a lungul anilor.

„Dreptul de a beneficia, la finalizarea învățământului gimnazial/liceal obligatoriu, de o recomandare consultativă de încadrare într-o formă de învățământ de nivel superior, emisă de profesorul consilier școlar și de profesorul diriginte, având caracter de orientare școlară gratuită pentru fiecare elev. Pentru absolvenții de învățământ liceal se poate emite și o recomandare sub forma unei orientări vocaționale de încadrare pe piața forței de muncă”, conform noului Statut al Elevului.

Directorii, obligați să asiste la orele profesorilor din școala pe care o conduc

Noul ROFUIP prevede că directorii trebuie să asiste, cel puțin o dată într-un an școlar, la orele fiecărui coleg din școala pe care o conduce.

„Controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului instructiv-educativ, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare, astfel ca fiecare cadru didactic să fie asistat cel puțin o dată într-un an școlar”, conform ROFUIP.

Diriginții trebuie să se întâlnească lunar cu părinții sau cu tutorii legali ai părinților

Tot în noul ROFUIP se notează că „pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii sau reprezentanţii legali, profesorul diriginte stabileşte, în acord cu aceştia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora.

În situaţii obiective cum ar fi: calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, aceste întâlniri se pot desfăşura, după caz, în format hibrid sau online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă”.

Directorul propune Consiliului de Administrație al școlii procedura de acces a persoanelor străine în școală

În același regulament se arată că procedura de acces a persoanelor străine în școală trebuie propusă de directorul școlii și aprobată de Consiliul de Administrație.

„Supune (n. red.: directorul), spre aprobare, consiliului de administrație, procedura de acces în unitatea de învăţământ al persoanelor din afara acesteia, inclusiv al reprezentanţilor mass-mediei, precum și procedura de acces al părinților/tutorilor/reprezentanților legali ai beneficiarilor primari, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ și regulamentul de ordine interioară al unității de învățământ; procedura de acces în unitatea de învăţământ se afișează, la loc vizibil, la intrarea în unitatea de învățământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ”, conform regulamentului.

Continuare pe Hotnews.ro

About Redacția

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Verificare antispam *

x

Vezi și

Vine noua pandemie?! Virusul mortal care a speriat lumea. Nu are vaccin sau tratament

Autoritățile indiene iau măsuri rapide pentru a preveni răspândirea virusului Nipah după moartea unui băiat ...