Acasă » REGIONAL » Harlau » Programul de eliberare a cazierului judiciar la Pascani, Iasi, Targu Frumos, Harlau si Raducaneni
pmp

Programul de eliberare a cazierului judiciar la Pascani, Iasi, Targu Frumos, Harlau si Raducaneni

 

C.P. La nivelul judeţului Iaşi funcţionează 6 ghişee de lucru cu publicul pentru emiterea certificatelor de cazier judiciar la:

–  reşedinţa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi;

–  Poliţia municipiului Iaşi;

–  Poliţia municipiului Paşcani;

–  Poliţia oraşului Tg. Frumos;

–  Poliția orașului Hîrlău și

–  Secţia de Poliţie Rurală Răducăneni.

          

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor din municipiul Pașcani, care nu se pot prezenta din diverse motive la ghișeul de lucru cu publicul de la Poliţia municipiului Paşcani până la ora 13.30, în fiecare joi va fi program de emitere a cazierului judiciar şi de la 16.00 la 18.00. De asemenea, adăugăm că ghişeul de eliberare a cazierului judiciar se află la parterul sediului Poliţiei municipiului Paşcani, din strada 1 Decembrie 1918, nr. 73, mun. Paşcani.

 

Ataşăm alăturat programul de eliberare a cazierului judiciar la toate ghişeele din judeţul Iaşi:

 

Reședința inspectoratului

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

08.30 – 12.30

13.30 – 15.30

10.30 – 13.30

15.00 – 18.00

08.30 – 12.30

13.30 – 15.30

08.30 – 12.30

13.30 – 15.30

08.30 – 13.00

 

Poliția mun. Iași

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

09.00 – 14.00

09.00 – 14.00

10.30 – 13.30

15.00 – 18.00

09.00 – 14.00

09.00 – 14.00

Poliția mun. Pașcani

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

09.00 – 13.00

09.00 – 13.00

09.00 – 13.00

10.30 – 13.30

16.00 – 18.00

09.00 – 13.00

Poliția orașului Tg. Frumos

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

11.00 – 13.30

15.00 – 18.00

09.00 – 13.00

09.00 – 13.00

09.00 – 13.00

09.00 – 12.00

Poliția orașului Hîrlău

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

09.00 – 11.00

09.00 – 11.00

15.00 – 18.00

09.00 – 11.00

09.00 – 11.00

Poliția Răducăneni

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

09.00 – 11.00

09.00 – 11.00

09.00 – 11.00

 

Obținerea certificatului decazier judiciar de persoana fizică

Pentrua obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoanele interesate pot depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar.

Cerereatrebuie însoțită de actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate).

Persoaneledomiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Deasemenea, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Certificatulde cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora. În ţară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public. În străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Conţinutulprocurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

Însituaţia în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însoţită de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legii.

Procurileîntocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare.

Cândcertificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia.

Cândcertificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari, în document se înscriu pe lângă sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

Certificatulde cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.

Pentrusituațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării.

Documentelesunt valabile 6 luni de la data primirii şi numai în scopul pentru care au fost eliberate.

Obținerea certificatului decazier judiciar de persoana juridică

Serviciilede cazier judiciar de la nivelul inspectoratelor de poliţie județene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, eliberează certificate de cazier judiciar persoanelor juridice.

Cererea-tip,cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să facă dovada calității, la orice unitate ori subunitate de poliţie conectată la ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român).

Ladepunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va anexa următoarele documente:

  • dovada calității de persoană juridică,
  • dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante,
  • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal.

Certificatulde cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult 3 zile de la data solicitării.

 

 

About Redacția

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Verificare antispam *

x

Vezi și

Domeniul de milioane în care Florian Coldea a investit banii din traficul de influență! Prețul exorbitant al vilei în care se va muta fostul cap al SRI

Florian Coldea a strâns o adevărată avere imobiliară în ultimii ani, totul datorită serviciilor de ...