Acasă » Administratie » Proiectele pentru sfârșitul lunii februarie, în ședința ordinară de la Pașcani
pmp

Proiectele pentru sfârșitul lunii februarie, în ședința ordinară de la Pașcani

În data de 29 Februarie, ora 12, Consiliul Local al Municipiului Pașcani este convocat în ședință ordinară. În cadrul acesteia vor fi analizate și dezbătute peste 20 de proiecte de hotărâre. Principalele puncte ce vor fi abordate se referă la rapoarte de activitate ale serviciilor publice. Acestea au rolul important de a evalua eficiența serviciilor municipale și a identifica posibilele îmbunătățiri care pot fi aduse.

Totodată, pe ordinea zilei se regăsesc și aprobarea unor organigrame noi.

Iată ordinea de zi:

1. Raport activitate – Serviciul Poliția Locală Pașcani – Raportor – șef serviciu Poliția Locală Pașcani

2. Raport activitate – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pașcani  – Raportor – șef serviciu S.P.C.L.E.P. Pașcani

3. Raport activitate – Compartimentul Registrul Agricol  – Raportor – Compartimentul Registrul Agricol

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Clubului Sportiv Municipal Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (dezbatere)

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (dezbatere)

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Bibliotecii Municipale „Leonard Gavriliu” Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (dezbatere)

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 245 din data de 28.12.2023 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Pașcani și aprobarea de denumire pentru unitățile de învățământ de stat și particular în anul școlar 2024 – 2025 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (dezbatere)

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea închirierii prin atribuire directă către societatea comercială Cristal Lact S.R.L., cu sediul social pe teritoriul Municipiului Pașcani, pentru o perioadă de 10 ani, a pășunii în suprafață de 25.000 mp, proprietate privată a Municipiului Pașcani, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, situată în extravilanul Municipiului Pașcani, Tarlaua 16, Parcela 468, identificată cu număr de inventar 783, respectiv număr cadastral 65037, având o valoare de inventar de 30.740 lei – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (dezbatere)

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietățile Municipiului Pașcani în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicație electronice sau a elementelor de infrastructură necesară susținerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi de comunicație electronice și a listei tarifelor percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietate publică/ privată a Municipiului Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (dezbatere)

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea listei solicitanților care au acces la locuințe și a listei de priorități în vederea soluționării cererilor pentru repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (dezbatere)

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării prin reziliere a contractului de concesiune nr. 7 din 30.06.1998, înregistrat la Primăria Pașcani cu numărul 8500 din 28.10.1998, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local Pașcani nr. 30 din 30.04.1998 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (dezbatere)

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inventarului terenurilor din proprietatea privată a municipiului Pașcani ce urmează a fi atribuite, la cerere, tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală, în condițiile Legii 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (dezbatere)

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 31/12.02.2024 privind relocarea agenților economici care dețin contracte de închiriere, în termen, de pe terenurile, proprietatea publică a Municipiului Pașcani, situate în Piața Vale, strada Ceferiștilor, numărul 4, evidențiate în planul de amplasament prevăzut în Anexa nr. 1, pe perioada execuției lucrărilor privind realizarea obiectivului de investiții „Reamenajare Piață, strada Ceferiștilor, nr. 4, în Municipiul Pașcani, județul Iași”, pe terenurile, proprietatea publică a Municipiului Pașcani, situate în Piața Vale, strada Ceferiștilor, numărul 4, evidențiate în planul de amplasament prevăzut în Anexa nr. 2 – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (dezbatere)

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico – economice P.Th. și D.E. – Proiect Tehnic și Detalii de Execuție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu energie electrică a obiectivului Creșa nr. 1, strada Sportului, nr. 11, municipiul Pașcani, județul Iași” – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (dezbatere)

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico – economice P.Th. și D.E. – Proiect Tehnic și Detalii de Execuție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Extindere conductă de distribuție gaze naturale, branșament și post reglare presiune redusă”, strada Aleea Castanilor, aferente imobilului situat pe strada Aleea Parcului, nr. 7, municipiul Pașcani, județul Iași – Palatul Cantacuzino – Pașcanu – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (dezbatere)

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice – Grădinița nr. 2, Creșa nr. 1, strada Sportului nr. 11, municipiul Pașcani, județul Iași – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (dezbatere)

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional pentru completarea și actualizarea Statutului Asociației Serviciilor de Apă Canal Iași – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (dezbatere)

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea îndreptării erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 141 din data de 24.08.2023 privind aprobarea proiectului și a cheluielilor legate de proiect PROIECT: „Investiții în soluții software și echipamente TIC de ultimă generație pentru Spitalul Municipal de Urgență Pașcani” PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul II: Transformare Digitală COMPONENTA: 7 – Transformare Digitală Investiția: I3 – Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (dezbatere)

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual al principalelor manifestări cultural – artistice și educative organizate la nivelul Municipiului Pașcani în anul 2024 – inițiator RĂȚOI CRISTIAN (dezbatere)

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței Comisiei de organizare a manifestării ZILELE MUNICIPIULUI PAȘCANI, în perioada 5 – 7 iulie 2024 – inițiator RĂȚOI CRISTIAN (dezbatere)

PROIECTE SUPLIMENTARE

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico – economice P.Th. și D.E. – Proiect Tehnic și Detalii de Execuție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Desființare clădiri seră, Corpurile C1, C2 și C7, situate pe terenul identificat cu numărul cadastral 64885”, str. Crinilor, nr. 92, municipiul Pașcani, județul Iași – inițiator RĂȚOI CRISTIAN (dezbatere)

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență și a situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din bugetul local al municipiului Pașcani – inițiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (dezbatere)

23. Raport activitate – Direcția de Asistență Socială – Raportor – șef serviciu Serviciul Asistență Socială

About Eduard PANAIT

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Verificare antispam *

x

Vezi și

TikTok se pregătește să lanseze o nouă platformă. Va concura în mod direct cu Instagram 

TikTok se pregătește să-și extindă orizonturile prin lansarea unei noi aplicații dedicată fotografiilor, numită TikTok ...