Acasă » REGIONAL » Pascani » Sedinta ordinara de Consiliu Local. Alesii vor dezbate 20 de proiecte de hotarare
Primaria Pascani jurnalul regional

Sedinta ordinara de Consiliu Local. Alesii vor dezbate 20 de proiecte de hotarare

 

Consiliul Local al municipiului Paşcani a fost convocat in sedinta ordinara, in data de  29 noiembrie 2017, incepand cu ora 10.00,­­­­­­ in sala de sedinte a Primariei. Pe ordinea de zi sunt punctate 20 de proiecte de hotarare de interes public. Iata lista integrala a ordinei de zi:

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea suprafețelor construite propuse pentru vânzare, inclusiv cotelor-părți indivize, teren și construcție, aferente fiecărei locuințe existente în blocurile ANL F1 și F2, proprietate privată a statului și aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Paşcani, situate în strada Grădiniței nr. 18 Jud. Iași

       Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind însuşirea în proprietatea publică a Municipiului Paşcani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani a imobilului “Împrejmuire Grădiniţa Gîşteşti”, situat în strada Gîşteşti, nr. 7, jud. Iaşi

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

            

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafaţa de teren înscrisă la poziţia 655

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

            

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind desemnarea a 3 (trei) consilieri locali pentru a face parte din Comisia Municipală privind identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din municipiul Pașcani, județul Iași

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

5.  PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifelor de închiriere a unor spații din incinta Casei  Municipale de Cultură “Mihail Sadoveanu” Pașcani, pe categorii de activități

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani       

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 70 din 14.04.2009 privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Municipal Paşcani, cu modificările şi completările ulterioare

                     Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 150 din 31.10.2017 privind acordarea burselor sociale, burselor de merit şi burselor de studiu pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Paşcani, pentru perioada septembrie – decembrie 2017

                     Inițiatorul proiectului de hotărâre – Viceprimarul municipiului Pașcani

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Paşcani a proiectelor finanţate pentru susţinerea unor activităţi non-profit de interes local, pentru anul 2017 – domeniul culte

                     Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Pașcani în vederea casării și valorificării

                     Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Bibliotecii Municipale Pașcani pentru anul 2017

                     Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2017

                     Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului centralizat al institutiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017

                     Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special reprezentantului Municipiului Pașcani în Adunarea Generală a Asociaților în Asociația Regională a Serviciilor Apă Canal Iași – ARSACIS, să aprobe/să nu aprobe în numele și pe seama Municipiului Pașcani, modificarea si completarea Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actului Aditional nr. 22

                     Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Prăjeni – jud. Botoşani Ia Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS şi aprobarea Actelor Adiţionale nr. 19 şi nr. 20 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS

                     Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 102/24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare

                     Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada decembrie 2017-februarie 2018

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind vacantarea unui post în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. C.L.P. Eco Salubritate S.A. Pașcani

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unui membru provizoriu în cadrul Consiliului de Adminsitrație al S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pașcani

                     Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea art. 8 din Regulamentul privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Paşcani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 144 din 29.09.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Paşcani

                     Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

 1. PROIECTUL  DE HOTĂRÂRE    privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 19534 din 03.10.2012 incheiat intre Municipiul Pașcani si S.C. CLP – ECO Salubritate S.A.

                          Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

About Catalin MIHAILA

Jurnalist Redactor - șef

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Verificare antispam *

x

Vezi și

FOTO | Accident rutier MORTAL în comuna Războieni

Început de săptămână cu o tragedie. Un accident grav a avut loc în această dimineață ...