Acasă » Administratie » Ședință ordinară de Consiliu Local Municipal Pașcani cu 16 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi

Ședință ordinară de Consiliu Local Municipal Pașcani cu 16 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi

Consiliul Local Municipal Pașcani este convocat în ședință ordinară. Legislativul local urmează să dezbată, pe data de 26 februarie, începând cu ora 10.00, 16 proiecte de hotărâre. În mare, pe agenda de lucru a aleșilor locali se găsesc o serie de rapoarte ale serviciilor din subordine, modificări în CA-urile din cadrul Spitalul Municipal de Urgență Pașcani sau CSM Pașcani cât și stabilirea unor programe de interes local. Iată ordinea de zi integrală:

 1. Raport de activitate Poliția Locală Pașcani pentru anul 2020 

Raportor – Poliția Locală Pașcani  

 1. Raport de activitate Serviciul Comunitar de Asistență Socială și Autoritate Tutelară pentru anul 2020 

Raportor – Serviciul Comunitar de Asistență Socială și Autoritate Tutelară 

 1. Raport de activitate Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru anul 2020 

Raportor – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

 1. Raport de activitate Compartiment Registrul Agricol pentru anul 2020 

Raportor – Compartimentul Registrul Agricol 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 163 din data de 14.12.2020 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedura de licitație publică privind închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuințe, proprietate publică/ privată a municipiului Pașcani, județul Iași, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 5 din 18.01.2021 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ din municipiul Pașcani, pentru anul școlar 2020 – 2021

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 7 din 26.01.2021 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Municipal Pașcani

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 1. 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 6/26.01.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Pașcani 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 1. 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Planul de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2021 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 1. 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea listei de priorități în vederea soluționării cererilor pentru repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activități desfășurate de Serviciul Gospodărie Comunală și Serviciul Sere și Spații Verzi în anul 2021 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Viceprimarul municipiului Pașcani 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea prin retragerea concesiunii asupra terenului situat în Municipiul Pașcani, strada Renașterii, nr. 12 și rezilierea contractului de concesiune încheiat între Municipiul Pașcani și doamna Ionescu Liliana la data de 15.01.1993 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 23169/22.12.2020 privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a activităților de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Pașcani încheiat între Municipiul Pașcani și societatea S.C. CLP ECOSERV S.R.L. 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41 

Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009

 Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani  

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 66/11.05.2015 prin transformarea unor funcţii de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani și înființarea cabinetului viceprimarului municipiului Paşcani

 Inițiatorul proiectului de hotărâre – Primarul municipiului Pașcani

 

About Eduard PANAIT

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Verificare antispam *

x

Vezi și

Alexandru Muraru: Premieră în România – bursele elevilor vor fi plătite de la bugetul de stat

Deputatul PNL Alexandru Muraru afirmă că, pentru prima oară după 1990, bursele elevilor vor fi ...