Acasă » REGIONAL » Moldova » Ședință de Consiliu la Pașcani cu proiecte importante
thomplast

Ședință de Consiliu la Pașcani cu proiecte importante

În data de 27 iunie a.c., la Primăria Pașcani va avea loc ședința ordinară de Consiliu Local Municipal. Pe ordinea de zi sunt creionate 14 proiecte de hotărâre. Printre cele mai importante se numără aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipiul Pașcani, aprobarea bugetului celor de la RAGCL pe anul în curs cât și a organigramei și a statului de funcții, aprobarea organizării evenimentului Zilele municipiului Pașcani, etc.

Iată ordinea de zi completă:

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE Raportul administratorilor S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani privind situațiile financiare individuale încheiate la 31.12.2018, situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 și raportul auditorului independent privind situațiile financiare individuale încheiate la 31.12.2018 – raportori Administratori S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.G.C.L Pascani pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Paşcani pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Paşcani pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani, pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organizării manifestării ZILELE MUNICIPIULUI PAŞCANI – ediţia a XI – a, în perioada 19 iulie – 21 iulie 2019, la Stadionul Municipal Pașcani – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea modelului contractului de închiriere pentru terenurile proprietate publică/privată a municipiului Pașcani în vederea desfășurării de activități sezoniere – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2019 precum și a schimbului locuinței sociale atribuite chiriașei Acatrinei Mirela cu o altă locuință socială disponibilă  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Pașcani în proprietatea privată a municipiului Pașcani, a imobilului Construcție WC, Școala Gimnazială Gîștești, situat în str. Petriș, nr. 3, municipiul Pașcani, județul Iași, în vedera scoaterii din funcțiune, casării și, după caz, valorificării – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al municipiului Pașcani în proprietatea privată a municipiului Pașcani și administrarea Consiliului Local al municipiului Pașcani a terenului în suprafață de 100 mp, nr. cadastral 66485, și terenului în suprafață de 114 mp, nr. cadastral 66486, situate în municipiul Pașcani, str. Calea Romanului, nr. 1, judeţul, în vederea alipirii – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind alipirea bunurilor imobile teren în suprafață de 1500 mp – proprietate privată a S.C. Coldplay Management S.R.L, număr cadastral 2098, teren în suprafață 100 mp, nr. cadastral 66485, teren în suprafață de 114 mp, nr. cadastral 66486 și teren în suprafață de 173 mp, nr. cadastral 66097, situate în municipiul Pașcani, str. Calea Romanului, nr. 1, judeţul Iasi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal pe anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

About Catalin MIHAILA

Jurnalist Redactor - șef

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Verificare antispam *

x

Vezi și

Furnizarea apei, întreruptă în localitățile Boldești, Blăgești, Hărmăneștii Vechi, Hărmăneștii Noi

Din cauza lipsei de tensiune la Stația de pompare Boldești, ApaVital se află în neplăcuta ...